COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian enam (6) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN SUNGAI RAMAL

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Hulu Langat di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-335819) dilaporkan positif COVID-19 pada 24 Mac 2021 hasil saringan individu...

Read More...