COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian tujuh (7) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN KHIDMAT

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah. Dua (2) kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-361255 dan kes ke-361256) dilaporkan positif COVID-19 pada 12 April 2021...

Read More...