COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 13 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN SEMTEC

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Hulu Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 21 April 2021 hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah ki...

Read More...