COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian lapan (8) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN DING LIK KWONG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Sibu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-363299) dilaporkan positif COVID-19 pada 13 April 2021 hasil saringan individu be...

Read More...