COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Rujuk : FB KKM

Sebagaimana semua sedia maklum, nilai Rt arau R naught (R0) adalah merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak di dalam masyarakat, iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh kes tersebut. Rt (R0) tertinggi yang direkod di M...

Read More...

Lihat dan teliti graf pemodelan dan ramalan COVID-19 oleh KKM ini. Garis hitam adalah kes harian sebenar.

  1. Graf dan garis biru menunjukkan unjuran pencapaian baik negara dalam usaha kita bersama-sama menurunkan jumlah kes COVID-19 semasa PKP 1 hingga...

Read More...