COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Pada 18 Disember 2020, The National Institute for Health and Care Excellence (NICE), United Kingdom telah mengeluarkan satu garis panduan mengenai Long COVID atau dikenali sebagai Sindrom Post Covid. Sindrom ini merupakan suatu keadaan di mana bekas pesakit COVID-19 masih menunjukkan gejala-gejal...

Read More...

Sejak kebelakangan ini, peningkatan kes COVID-19 yang drastik amatlah membimbangkan. Penularan kes sporadik di dalam komuniti turut meningkat. Jangkitan COVID boleh memberikan implikasi serta kesan buruk kepada kualiti kehidupan anda. Pelbagai inisiatif telah dijalankan agar pelbagai lapisan masyara...

Read More...