COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Pengendalian Data Pesakit COVID-19 di Malaysia

Sehingga 27 April 2021, jumlah kes positif COVID-19 yang direkodkan di seluruh dunia melonjak kepada 149.31 juta kes, dengan angka kematian melebihi 3.15 juta orang menerusi data terbaru yang diterbitkan Pusat Sains Sistem dan Kejuruteraan (CSSE) Universiti Johns Hopkins.

Amerika Syarikat (AS) adalah negara paling teruk terjejas dan berada pada kedudukan tertinggi dari segi jumlah kes dan kematian, masing-masing sebanyak 32.92 juta dan 587,328 kes. Ini diikuti oleh India pada kedudukan kedua tertinggi dengan 17.99 juta kes, 201,165 kematian, dan pertambahan sebanyak 362,902 kes baharu. Pada awal tahun 2021, India hanya mencatatkan kurang dari 20,000 kes baharu, namun kes telah meningkat dengan tidak terkawal bermula awal April ini.

Tidak terkecuali, peningkatan kes COVID-19 dapat dilihat di negara-negara jiran seperti Indonesia (1.65 juta kes), Filipina (1.01 juta kes), dan Thailand (59,687 kes). Ketiga-tiga negara mencatatkan jumlah peningkatan kes yang begitu ketara sejak 14 hari lepas, dengan purata kes harian sebanyak 8,624 kes bagi Filipina, 4,900 kes bagi Indonesia, dan 1,698 kes bagi Thailand.

Tren peningkatan kes COVID-19 yang sama dapat dilihat di Malaysia di mana kes terkini sehingga 28 April 2021 yang direkodkan adalah berjumlah 398,451 kes.

Data-data COVID-19 di Malaysia dikendalikan mengikut prosedur-prosedur tertentu bagi memastikan data yang dilaporkan adalah tepat dan sahih.

Semua keputusan ujian yang dijalankan sama ada di klinik kesihatan kerajaan, hospital, mahupun fasiliti perkhidmatan kesihatan swasta adalah wajib dimuatnaik ke dalam Sistem Informasi Makmal Kesihatan Awam (SIMKA). Sistem ini sentiasa dipantau oleh KKM melalui Pejabat Kesihatan Daerah (PKD), Jabatan Kesihatan Negeri (JKN), dan Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan (MKAK) bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil.

PKD bertanggungjawab untuk membuat siasatan, urusan kemasukan sama ada ke hospital, Pusat Kuarantin dan Rawatan Berisiko Rendah (PKRC) atau dirawat di rumah berdasarkan penilaian risiko yang dijalankan. Selain daripada itu, PKD juga menjalankan saringan ke atas kontak rapat dan mengeluarkan arahan kuarantin.

Semua data yang telah lengkap dari PKD dihantar ke Crisis Preparedness & Response Centre (CPRC) Negeri sebelum disalurkan ke CPRC Kebangsaan setelah verifikasi dijalankan. Data dari semua negeri diterima selewat-lewatnya pada jam 12 tengah hari oleh pasukan pengurusan data di CPRC Kebangsaan. Seterusnya data ini dianalisa dan diverifikasi sebelum ianya didaftarkan.

Semakan terhadap semua data akan dilaksanakan oleh pegawai bertanggungjawab di Kementerian Kesihatan Malaysia. Data yang telah disahkan ini akan didaftarkan sebagai data harian COVID-19 Malaysia. Data ini digunapakai untuk penyediaan kenyataan akhbar Ketua Pengarah Kesihatan dan analisa situasi COVID-19 di Malaysia termasuk tren kes, kadar kebolehjangkitan, kapasiti hospital dan makmal serta keberkesanan tindakan pencegahan dan kawalan. Kesemua maklumat yang telah disemak ini kemudiannya dihantar kepada Ketua Pengarah Kesihatan untuk pengesahan terakhir sebelum dibentangkan.

Semua anggota kesihatan yang terlibat dalam pengurusan data di peringkat daerah sehingga ke peringkat kebangsaan diwajibkan untuk menjaga kerahsiaan data pesakit-pesakit COVID-19 yang dikumpulkan ini.
Justeru ingin ditekankan di sini bahawa semua data dan laporan analisa harian yang dikeluarkan oleh KKM adalah data yang sahih, tepat dan telah diverifikasikan di berbagai peringkat KKM.

YB DATO’ SRI DR. ADHAM BIN BABA
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA
28 April 2021 @ 12.00 tengahari.

Rujuk : FB KKM

Next Post Previous Post