COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Terdapat 2 jenis kematian yang melibatkan COVID-19:

A. Kematian yang disebabkan oleh jangkitan COVID-19

  • kematian ini akan diumumkan oleh KKM dan termasuk di dalam statistik kematian COVID-19 Kebangsaan.

B. Kematian dengan COVID-19

  • kematian ini tidak akan diumumkan oleh KKM. Walau bagai...

Read More...