COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Rangkuman Kemaskini Negeri - SEPT 2021

Updated Thu, 16 Sep 2021 1:36:00

Read More...

Updated Tue, 14 Sep 2021 22:00:00

Sehingga 14 September 2021 Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 15,669 kes (2,011,440 kes)

Pecahan setiap negeri (Kumulatif):
Selangor - 2,632 (646,212)
WPKL - 411 (180,877)
Sabah - 1,784 (177,296)
Johor - 1,974 (168,225)
Sarawak - 1,983 (162,303)
Kedah - 1,207 (120,325)
Pulau Pinang - 1,651 (111,156)
Kelantan - 1,406 (96,210)
Negeri Sembilan - 143 (94,766)
Perak - 856 (84,522)
Melaka - 329 (53,778)
Pahang - 763 (53,268)
Terengganu - 483 (43,988)
WP Labuan - 3 (9,890)
WP Putrajaya - 14 (5,762)
Perlis - 30 (2,862)

Rujuk : Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Read More...

Updated Tue, 14 Sep 2021 1:40:00

Sehingga 13 September 2021 Jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah 16,073 kes (1,995,771 kes)

Pecahan setiap negeri (Kumulatif):
Selangor - 1,947 (643,580)
WPKL - 398 (180,466)
Sabah - 1,649 (175,512)
Johor - 2,030 (166,251)
Sarawak - 3,522 (160,320)
Kedah - 1,191 (119,118)
Pulau Pinang - 1,243 (109,505)
Kelantan - 1,070 (94,804)
Negeri Sembilan - 156 (94,623)
Perak - 1,011 (83,666)
Melaka - 206 (53,449)
Pahang - 878 (52,505)
Terengganu - 704 (43,505)
WP Labuan - 11 (9,887)
WP Putrajaya - 16 (5,748)
Perlis - 41 (2,832)

Rujuk : Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Read More...