COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 10 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER PERSIARAN SYNERGI UTAMA

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kulai dan Kota Tinggi di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 11 Februari 2021 hasil saringan bersasa...

Read More...