COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian sembilan (9) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN TIMAH TIGA

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes indeks dalam kluster ini (iaitu kes ke-281756) dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Februari 2021 hasil saringan ind...

Read More...