COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 11 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER SUNGAI TENGAH

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Bau dan Kuching di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-392011) dilaporkan positif COVID-19 pada 25 April 2021 hasil saringan individu bergejala...

Read More...