COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 14 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER SUNGAI NIRAI

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Selangau di Sarawak. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 23 April 2021 hasil saringan bersasar komuniti di Sungai Nirai, Selanga...

Read More...