COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian sembilan (9) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER LORONG GALING

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kuantan di Pahang. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-408655) dilaporkan positif COVID-19 pada 30 April 2021 hasil saringan individu bergejal...

Read More...