COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN KAMPUNG HILIR

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Sibu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-320720) dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Mac 2021 hasil saringan individu bergejala....

Read More...

Perincian 13 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER PERUSAHAAN AMARI

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Gombak di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Mac 2021 hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang t...

Read More...

Perincian tiga (3) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN TUN MUTALIB TIGA

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Tinggi di Johor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-309258) dilaporkan positif COVID-19 pada 5 Mac 2021 hasil saringan individu...

Read More...

Perincian dua (2) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN MEGA CEMERLANG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-315601) dilaporkan positif COVID-19 pada 9 Mac 2021 hasil saringan individu be...

Read More...

Perincian 10 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN TEMPUA

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Hulu Selangor di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-312037) dilaporkan positif COVID-19 pada 7 Mac 2021 hasil saringan individu bergejala. Nam...

Read More...