COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian lapan (8) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER PERSIARAN MAKTAB

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Klang, Hulu Langat, dan Gombak di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-334718) dilaporkan positif COVID-19 pada 23 Mac 2021 hasil...

Read More...