COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN KAMPUNG HILIR

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Sibu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-320720) dilaporkan positif COVID-19 pada 12 Mac 2021 hasil saringan individu bergejala....

Read More...