COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian 13 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER HEVEA SCRUCIANA

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling dan Klang di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-344298) dilaporkan positif COVID-19 pada 31 Mac 2021 hasil saringan individu b...

Read More...