COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian sembilan (9) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN WESTERN

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Sepang dan Petaling di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-328584) dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Mac 2021 hasil saringan i...

Read More...