COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian empat (4) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER LAGOON SELATAN

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 27 Februari 2021 hasil saringan bersasar pekerja-pekerja...

Read More...