COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM juga ingin memaklumkan terdapat sebelas (11) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER JALAN MANAN

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Klang di Selangor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 12 Januari 2021 hasil saringa...

Read More...

KKM juga ingin memaklumkan terdapat lapan (8) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER JALAN KELULI

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kota Tinggi, Johor Bahru dan Segamat di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 30...

Read More...

KKM juga ingin memaklumkan terdapat lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER TAPAK BINA CYBER

Kluster ini melibatkan daerah Sepang, Petaling, Klang, dan Hulu Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 31 Di...

Read More...

KKM juga ingin memaklumkan terdapat lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1. KLUSTER MIKRO

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru, Kulai, Pontian, dan Kota Tinggi di Johor. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Disember...

Read More...

Kluster-Kluster yang Wujud Hasil Dari Aktiviti MERENTAS NEGERI dan DAERAH Di Antara Tarikh 7 Disember 2020 Sehingga 8 Januari 2021

Read More...