COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan terdapat pertambahan satu (1) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Tawau dan Kalabakan di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-92107) telah dilaporkan positif COVID-19 pada 20 Disember 2020 melalui saringa...

Read More...