COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM sememangnya memandang serius situasi penularan COVID-19 di negeri Sabah dari sejak awal peningkatan bilangan kes COVID-19 di sana. Banyak usaha telah dijalankan seperti meningkatkan kapasiti dan mobilisasi aset serta sumber manusia. Usaha-usaha ini dilakukan bagi memastikan sistem Kesihatan Aw...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat lima (5) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1) KLUSTER TEDUH, SABAH

Kluster baharu ini melibatkan daerah Lahad Datu di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-13000) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan i...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat tiga (3) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1) KLUSTER LEKIR

Kluster baharu ini melibatkan daerah Manjung di negeri Perak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-17528) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu be...

Read More...

Kluster ini mula dilaporkan pada 10 Oktober 2020 yang melibatkan daerah Gombak, Petaling dan Hulu Langat di negeri Selangor serta daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Pada 15 Oktober 2020, sebanyak 105 lagi kes baharu telah dikenalpasti dalam kluster ini, menjadikan jumlah kes setakat ini adalah 13...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat empat (4) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu di negeri;
• Sabah – Satu (1) kluster;
• Negeri Sembilan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya – Satu (1) kluster;
• Perak – Satu (1) kluster; dan
• Wilayah Persekutuan Labuan – Satu (1)...

Read More...