COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

1) KLUSTER ATAP, SABAH

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-12880) telah dikenal pasti positif COVID19 hasil saringan bergejala pada 4 Oktober 2020 dan dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth, Sabah. Saringan kontak rapat...

Read More...

1) KLUSTER TUJUH SERANGKAI, SABAH

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di daerah Tuaran, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-11569) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan bergejala pada 5 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth. Saringan kontak r...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat dua (2) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1) KLUSTER BAH PUCHONG

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di Selangor iaitu di daerah Petaling dan di Perak iaitu di daerah Larut, Matang dan Selama serta daerah...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat dua (2) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

  • Perak (1 kluster); dan
  • Sabah (1 kluster).

1) KLUSTER BATU, PERAK

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di Taiping, Perak. Kluster ini dikenal pasti hasil sar...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat tiga (3) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

  • Kedah (2 kluster); dan
  • Terengganu (1 kluster).

1) KLUSTER BAH SINTOK, KEDAH

Kluster baharu ini telah dikenal pasti di Kubang Pasu, Kedah. Kes indeks kluster...

Read More...