COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kluster Benteng LD, Kluster Telaga dan Kluster Sungai mencatatkan pertambahan kes pada hari ini. Pecahan saringan dan situasi terkini bagi kluster-kluster mengikut negeri terbabit adalah seperti berikut:

Kluster Benteng LD, Sabah (jumlah saringan 2,837):

Tawau (2,067 disaring):

  • 250 kes dik...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat pertambahan kes bagi 3 buah kluster iaitu Kluster Benteng LD, Kluster Telaga dan Kluster Sungai pada hari ini. Pecahan saringan dan situasi terkini bagi kluster-kluster mengikut negeri terbabit adalah seperti berikut:

1. Kluster Benteng LD, Sabah (jumlah sar...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat pertambahan kes bagi empat (4) buah kluster iaitu Kluster Sungai, Kluster Telaga, Kluster Tawar dan Kluster Benteng LD pada hari ini. Pecahan saringan dan situasi terkini mengikut kluster tersebut adalah seperti berikut:

Kluster Su...

Read More...

Terkini, terdapat beberapa kluster yang melibatkan anggota kesihatan dan anggota kerja agensi lain. Ini termasuk Kluster Benteng LD, Kluster Sungai dan Kluster Telaga. Pecahan saringan dan situasi terkini mengikut kluster tersebut
adalah seperti berikut:

𝟭. 𝗞𝗹𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗕𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗴 𝗟𝗗, 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗵 (𝗺𝗲𝗹𝗶𝗯𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat pertambahan tujuh (7) kes dalam kluster ini. Enam (6) daripada tujuh (7) kes ini adalah kes baharu. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini 14 kes.

Hasil siasatan lanjut kluster mendapati satu (1) kes positif COVID-19 yang me...

Read More...