COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa satu kluster baharu telah dilaporkan di Pulau Pinang. Kes indeks kluster ini adalah seorang lelaki berumur 44 tahun yang merupakan warganegara Malaysia (iaitu kes ke-10024). Kes indeks telah dikesan positif COVID-19 melalui saringan di Pintu M...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa satu kluster baharu telah dikenalpasti di Semporna, Sabah. Kes indeks kluster ini adalah seorang perempuan warganegara Filipina (iaitu kes ke-10145) yang merupakan kes kematian ke-129 yang telah dilaporkan pada 18 September 2020. Saringan COVID-19 kes indeks didapati p...

Read More...

Kluster Sungai

Terdapat lapan (8) kes baharu yang dilaporkan bagi Kluster Sungai pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini sebanyak 73 kes. Sehingga 19 September 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 23,935 individu telah disaring dalam kluster ini. Pecahan jumlah saringan adalah...

Read More...

KLUSTER SELAMAT

KKM ingin memaklumkan bahawa satu kluster baharu telah dilaporkan di Semporna, Sabah. Kes indeks kluster (iaitu kes ke-9969) merupakan seorang wanita warganegara Malaysia yang berusia 32 tahun. Beliau didapati positif COVID-19 pada 14 September 2020 ke...

Read More...

1) Kluster Benteng LD

Terdapat 48 kes baharu yang dilaporkan bagi Kluster Benteng LD pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini sebanyak 472 kes. Sehingga 16 September 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 7,247 individu telah disaring dalam kluster ini. P...

Read More...