COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat tiga (3) kluster baharu yang telah dikenal pasti, iaitu dua (2) di Sabah dan satu (1) di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berikut adalah perincian bagi ketiga-tiga kluster tersebut:

1. Kluster Buang Sayang

Kluster ini telah dike...

Read More...