COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kluster Benteng LD

Terdapat empat (4) kes baharu yang dilaporkan bagi Kluster Benteng LD pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini sebanyak 879 kes. Sehingga 30 September 2020 jam 12:00 tengah hari, sejumlah 11,846 individu telah disaring dalam kluste...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa satu kluster baharu telah dikenalpasti di Kedah. Kes indeks kluster ini adalah seorang lelaki warganegara Malaysia (iaitu kes ke-11207) dan merupakan kes kematian ke-135 yang telah dilaporkan pada hari ini. Saringan COVID-19 kes indeks didapat...

Read More...

Graf nilai Rt di atas menunjukkan bilangan kes-kes baru mengikut negeri untuk membantu menjelaskan perubahan tren Rt.

Rt Malaysia: 1.25
Rt Sabah: 1.26
Rt Kedah: 0.65
Rt Selangor: 1.95

Adalah penting masyarakat perlu mematuhi SOP serta langkah2...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat empat (4) kluster baharu telah dikenalpasti pada hari ini iaitu di:

  • Sabah (2 kluster);
  • Selangor (1 kluster); dan
  • Johor (1 kluster).

KLUSTER JALAN BOMBA, SABAH

Kes indeks bagi kluster iaitu kes ke-11110 merupakan lelaki w...

Read More...

Kluster Bangau-Bangau, Sabah

Terdapat 46 kes baharu yang dilaporkan bagi Kluster Bangau-Bangau pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini sebanyak 225 kes. Sehingga 28 September 2020 jam 12 tengah hari, sejumlah 369 individu telah disaring dalam kluste...

Read More...