COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PROSEDUR UJIAN DAN PELEPASAN UNTUK KES POSITIF COVID-19

Perintah Pemerhatian dan Pengawasan (HSO) di bawah Akta 342 masih lagi berkuatkuasa sehingga kini. Bagi individu yang positif COVID-19, tempoh masa kuarantin wajib dijalankan selama 7 hari.

Walau bagaimanapun, pelepasan awal boleh diberikan sekiranya keputusan ujian COVID-19 yang diselia oleh pengamal perubatan negatif bermula pada hari ke-empat jangkitan.

pelepasan-covid

Next Post