COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PENGURUSAN PESAKIT COVID-19 DI COVID-19 ASSESSMENT CENTER (CAC) DAN VIRTUAL CAC (VCAC)

Susulan peningkatan kes COVID-19 secara mendadak sejak Minggu Epidemiologi (ME) ke 4/2022 akibat penularan gelombang varian Omicron di Malaysia, KKM telah menambahbaik kesiapsiagaan pengurusan kes di dalam komuniti. Antara strategi yang diambil oleh KKM adalah memperkasakan masyarakat dengan pengurusan kes tidak bergejala dan bergejala ringan (kategori 1 dan 2a) dalam komuniti melalui pemantauan di rumah (Home Monitoring).

Selain meneruskan operasi CAC di setiap negeri, KKM juga telah memantapkan operasi CAC Maya atau Virtual CAC di mana kes tidak bergejala dan bergejala ringan diberi Home Surveillance Order (HSO) digital menggunakan aplikasi MySejahtera.

rajah-2-25feb2022
Rajah 2: Trend Kes Aktif Dalam Pemantauan Virtual CAC dan Pecahan Mengikut Kategori Klinikal Dari 15 Januari Hingga 23 Februari 2022

Sehingga 23 Februari 2022, Virtual CAC telah memantau 361,283 kes aktif seperti yang digambarkan di Rajah 2. Ini merupakan peningkatan sebanyak 158% dari jumlah kes aktif pada ME ke 7/2022 (139,868 kes).

Virtual CAC mengesan kemerosotan keadaan pesakit COVID-19 yang sedang menjalani pemantauan di rumah di seluruh negara. Pesakit yang melaporkan gejala bertanda amaran (Warning Signs) akan diarahkan untuk hadir ke CAC melalui pesanan mesej ringkas (SMS), perkhidmatan Automated Voice Recording (robocall), atau panggilan telefon sebenar dari pegawai yang bertugas. Oleh itu, adalah penting kepada semua pesakit COVID-19 yang sedang menjalani pemantauan di rumah untuk mengisi sendiri status kesihatan menggunakan Health Assessment Tool (HAT) dalam aplikasi MySejahtera sebanyak dua (2) kali sehari.

Sejajar dengan peningkatan kes harian COVID-19, KKM menjangkakan kedatangan pesakit ke CAC di seluruh negara juga akan meningkat. Majoriti pesakit yang hadir ke CAC adalah untuk menjalani penilaian status kesihatan dan pengendalian selanjutnya. Maklumat lanjut mengenai trend kedatangan pesakit ke CAC, kes baharu yang menjalani pemantauan di rumah, dan kes dari CAC yang dirujuk ke PKRC atau hospital mengikut ME adalah seperti Rajah 3 di bawah.

rajah-3-25feb2022
Rajah 3: Trend Kedatangan Pesakit ke CAC, Kes Baharu Menjalani Pemantauan Di Rumah, dan Kes Dari CAC Dirujuk Ke PKRC atau Hospital Mengikut ME

Pada ME 2/2022, jumlah kedatangan pesakit ke CAC mencatatkan sedikit penurunan dengan 37,448 kes. Namun begitu, terdapat peningkatan jumlah kedatangan yang berterusan pada minggu selanjutnya sehingga ME 7/2022 iaitu sejajar dengan peningkatan kes semasa. Setakat ini, kemuncak kedatangan kes ke CAC pada tahun ini telah dicatatkan pada ME 7/2022 dengan 150,064 kes seperti yang dicatatkan di Jadual 5.

jadual3

Walaupun kebanyakan pesakit semasa didiagnosis berada pada kategori yang rendah (kategori 1 dan 2) dimana mereka sesuai menjalani pemantauan di rumah, terdapat juga kes yang boleh merosot ke kategori yang lebih tinggi sehingga memerlukan kemasukan ke PKRC atau hospital seperti yang digambarkan di Jadual 6.

rajah-6-25feb2022
Jadual 6: Data Kes Pemantauan Di Rumah Yang Mengalami Kemerosotan Gejala dan Dirujuk ke PKRC atau Hospital

Individu positif COVID-19 tidak bergejala (kategori 1) dan bergejala ringan (kategori 2A) TIDAK PERLU HADIR ke CAC. Pesakit dalam kategori ini perlu melaporkan status kesihatan masing-masing dua (2) kali sehari (sebelum 12 tengah hari dan 6 petang) melalui HAT MySejahtera. Sekiranya pesakit tidak melakukan HAT, SMS atau panggilan daripada robocall akan dihantar sebagai peringatan;

Oleh yang demikian, langkah-langkah yang perlu diambil berikutan dari situasi semasa ini ialah:

  1. Hanya individu yang positif COVID-19 bergejala sederhana (Kategori 2B) dan ke atas dikehendaki hadir ke CAC. Maklumat berkenaan senarai terkini CAC boleh diperolehi di https://covid-19.moh.gov.my/hotline ;dan
  2. Pesakit yang mendapat gejala yang semakin teruk berserta tanda-tanda amaran akan dihubungi oleh petugas kesihatan untuk penilaian dan pengendalian lanjut. Jika keadaan merosot atau dalam kecemasan, sila hadir ke hospital berhampiran atau hubungi 999. Sila hubungi talian bantuan CAC Maya (Virtual CAC Helpline) 03-77239299 untuk sebarang pertanyaan lanjut.

SEMUA MAJIKAN DISERU AGAR MENERIMA PAKAI SALINAN PAPARAN SKRIN HSO DIGITAL BAGI MENGELAKKAN KESESAKAN DI CAC

Setelah tempoh isolasi berakhir, pesakit perlu melakukan salinan paparan skrin atau screenshot pada sijil digital HSO dan Release Order (RO) untuk makluman lanjut pihak majikan atau pihak yang berkaitan. Pelaporan kepada CPRC Kebangsaan mendapati 30% hingga 50% kes yang hadir ke CAC adalah bukan untuk penilaian bagi kes yang merosot semasa menjalani pemantauan di rumah. Sebanyak 90% daripadanya adalah untuk tujuan discaj daripada HSO dimana terdapat pesakit atau majikan yang mendesak CAC untuk mengeluarkan notis secara bertulis.

Hal yang sedemikian menyebabkan penambahan beban tugas di CAC dimana fokus petugas kesihatan adalah kepada aspek penilaian dan perawatan kes yang memerlukan perhatian khusus. Oleh yang demikian, semua majikan diseru untuk peka terhadap perkara ini dan menerima sijil digital HSO dan RO yang dikemukakan serta tidak lagi mendesak pekerja untuk mendapatkan pengesahan daripada CAC.

INDIVIDU POSITIF COVID-19 PERLU MENJAWAB SOALAN SARINGAN KESIHATAN HAT MELALUI MYSEJAHTERA

Rajah 4 menunjukkan pecahan kes aktif yang menjawab dan tidak menjawab soalan HAT untuk tempoh 22 Januari 2022 hingga 20 Februari 2022. Purata kes aktif yang menjawab soalan telah meningkat dari 40% kepada 55% pada 20 Februari 2022. Namun begitu, jumlah ini masih rendah dan akan menjejaskan keberkesanan pemantauan oleh Virtual CAC. Oleh itu, penting kepada pesakit bagi melaporkan HAT dua (2) kali sehari sebelum 12 tengah hari dan 6 petang.

rajah-4-25feb2022
Rajah 4: Kes Aktif Dalam Pemantauan Home Monitoring dan Yang Menjawab HAT Berbanding Tidak Menjawab HAT (22 Januari 2022 hingga 20 Februari 2022)

SEMUA INDIVIDU POSITIF YANG TIDAK MELENGKAPKAN SARINGAN KESIHATAN HAT DI MYSEJAHTERA AKAN MENDAPAT PANGGILAN PERINGATAN ROBOCALL

Rajah 5 pula menunjukkan keberkesanan panggilan robocall sebagai kaedah peringatan kepada individu yang belum menjawab HAT MySejahtera untuk melengkapkannya. Data adalah berdasarkan hari individu itu berada dalam pangkalan data robocall.

rajah-5-25feb2022
Rajah 5: Keberkesanan Panggilan Robocall Untuk Individu Yang Belum Menjawab HAT MySejahtera

Berdasarkan rajah di atas, terdapat sebahagian besar daripada individu yang positif COVID-19 masih lagi gagal melengkapkan saringan kesihatan HAT melalui aplikasi MySejahtera walaupun telah mendapat panggilan peringatan daripada robocall. KKM ingin menasihatkan semua individu yang menjalani kuarantin di rumah untuk segera melakukan saringan kesihatan HAT melalui aplikasi MySejahtera. Langkah ini adalah penting agar KKM dapat memantau keadaan pesakit semasa menjalani kuarantin di rumah.

Next Post Previous Post