COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

PELAPORAN KESAN SAMPINGAN SUSULAN IMUNASI (AEFI) YANG RINGAN MELALUI MYSEJAHTERA

Kesan sampingan susulan imunisasi yang ringan boleh dilaporkan melalui aplikasi MySejahtera. Sekiranya kesan sampingan yang dialami tidak ada dalam senarai, sila rujuk fasiliti kesihatan yang terdekat bagi mendapatkan nasihat/rawatan. Pegawai kesihatan yang dirujuk boleh membantu anda melaporkan AEFI.

Adverse Events Following Immunisation (AEFI) can be reported through the MySejahtera app. If the side effects are not on the list, please consult the nearest health facility for advice/treatment. The health officer in charge can help you report the AEFI you are experiencing.

aefi-bm1

aefi-bm2

Next Post Previous Post