COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Ringkasan Petunjuk Kes Minggu 25 (20.06 - 26.06.2021) Hingga Minggu 26 (27.06 - 03.07.2021)

Laporan Mingguan #COVID19 di Malaysia

Perbandingan Minggu Epid 25 dan Minggu Epid 26

⛔️ Kes posiitif baharu 🔺 ( 18.3% )

⛔️ Kes kematian harian 🔺 ( 2.6% )

⛔️ Pengguna ICU 🔺 ( 3.1% )

⛔️ Penggunaan vertilator 🔺 ( 1.6% )

✔️ Jumlah ujian 🔺 ( 7.0% )

✔️ Kumulatif ujian 🔺 ( 3.8% )

✔️ Kadar positiviti naik 🔺 ( 0.7% )

petunjuk1


Laporan Mingguan Kluster #COVID19

✔️ Kluster Baharu 🔻 ( 3.7% )

✔️ Tempat kerja 🔻 ( 14.0% )

⛔️ Komuniti 🔺 ( 32.4% )

✔️ Kump. berisiko tinggi ( 0.0% )

✔️ Pusat Tahanan 🔻 ( 66.7% )

✔️ Institusi Pendidikan 🔻 ( 100.0% )

✔️ Aktiviti Keagamaan ( 0.0% )

petunjuk2

Next Post Previous Post