COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kelulusan Penggunaan Vaksin SINOVAC sebagai vaksin #COVID19 untuk kegunaan kecemasan oleh WHO

WHO telah meluluskan penggunaan vaksin Sinovac sebagai vaksin #COVID19 untuk kegunaan kecemasan. Ini bermakna semua vaksin #COVID19 (Pfizer, AstraZeneca & Sinovac) yang digunakan di Malaysia telah mendapat perakuan oleh WHO.

WHO has approved the Sinovac #COVID19 vaccine. This means all types of #COVID19 vaccines that are currently being used in Malaysia (Pfizer, AstraZeneca & Sinovac) are validated by WHO.

who_sinovac

Next Post Previous Post