COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

KENYATAAN MEDIA
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menubuhkan sejumlah 213 Pusat Penilaian COVID-19 (CAC - COVID-19 Assesment Centre) di seluruh negara bagi mengendalikan penilaian pesakit COVID-19 yang menjalani rawatan di rumah.

Daripada jumlah CAC terseb...

Read More...