COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

R-NAUGHT MALAYSIA 25/04/2022

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 25 hb April 2022 untuk seluruh negara adalah 0.73. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran
Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post