COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

 • KES BAHARU : 2437
 • KES IMPORT : 6
 • KES SEMBUH : 3658
 • KES AKTIF : 42203

JOHOR : 135
KEDAH : 91
KELANTAN : 119
MELAKA : 106
N. SEMBILAN : 162
PAHANG : 52
PERAK : 172
PERLIS : 8
P. PINANG : 89
SABAH : 252
SARAWAK : 73
SELANGOR...

Read More...

 • KES BAHARU : 3045
 • KES IMPORT : 5
 • KES SEMBUH : 4226
 • KES AKTIF : 43424

JOHOR : 98
KEDAH : 85
KELANTAN : 46
MELAKA : 108
N. SEMBILAN : 195
PAHANG : 54
PERAK : 221
PERLIS : 12
P. PINANG : 119
SABAH : 259
SARAWAK : 54
SELANGOR...

Read More...

 • KES BAHARU : 4334
 • KES IMPORT : 6
 • KES SEMBUH : 5082
 • KES AKTIF : 44606

JOHOR : 82
KEDAH : 101
KELANTAN : 64
MELAKA : 167
N. SEMBILAN : 119
PAHANG : 74
PERAK : 284
PERLIS : 13
P. PINANG : 134
SABAH : 328
SARAWAK : 152
SELANGOR...

Read More...

 • KES BAHARU : 3943
 • KES IMPORT : 1
 • KES SEMBUH : 4645
 • KES AKTIF : 45357

JOHOR : 118
KEDAH : 103
KELANTAN : 71
MELAKA : 168
N. SEMBILAN : 295
PAHANG : 90
PERAK : 330
PERLIS : 13
P. PINANG : 156
SABAH : 354
SARAWAK : 129
SELANGO...

Read More...

 • KES BAHARU : 4831
 • KES IMPORT : 6
 • KES SEMBUH : 3362
 • KES AKTIF : 46081

JOHOR : 144
KEDAH : 124
KELANTAN : 75
MELAKA : 155
N. SEMBILAN : 316
PAHANG : 79
PERAK : 356
PERLIS : 6
P. PINANG : 210
SABAH : 360
SARAWAK : 115
SELANGO...

Read More...

 • KES BAHARU : 4896
 • KES IMPORT : 2
 • KES SEMBUH : 2979
 • KES AKTIF : 44622

JOHOR : 120
KEDAH : 144
KELANTAN : 99
MELAKA : 148
N. SEMBILAN : 253
PAHANG : 80
PERAK : 374
PERLIS : 16
P. PINANG : 169
SABAH : 369
SARAWAK : 89
SELANGO...

Read More...