COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Perincian tujuh (7) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER KAMPUNG TENGAH BETONG

Kluster komuniti ini melibatkan daerah Betong di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-357017) dilaporkan positif COVID-19 pada 9 April 2021 hasil saringan individu berg...

Read More...

Perincian 14 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER TANGOK

Kluster pendidikan ini melibatkan daerah Bachok, Kota Bharu, dan Machang di Kelantan. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-367794) dilaporkan positif COVID-19 pada 15 April 2021 hasil saringan indivi...

Read More...

Perincian lima (5) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER SELAT KLANG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Klang dan Petaling di Selangor. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-364349) dilaporkan positif COVID-19 pada 14 April 2021 hasil saringan indivi...

Read More...

Perincian lapan (8) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN DING LIK KWONG

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Sibu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-363299) dilaporkan positif COVID-19 pada 13 April 2021 hasil saringan individu be...

Read More...

Perincian tujuh (7) kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu:

1. KLUSTER JALAN SULTAN ISKANDAR

Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Bintulu di Sarawak. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-354095) dilaporkan positif COVID-19 pada 7 April 2021 hasil saringan individu...

Read More...