COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Graf nilai Rt Bilangan Kes-Kes Baru Mengikut Negeri

Graf nilai Rt di atas menunjukkan bilangan kes-kes baru mengikut negeri untuk membantu menjelaskan perubahan tren Rt.

Rt Malaysia: 1.25 Rt Sabah: 1.26 Rt Kedah: 0.65 Rt Selangor: 1.95

Adalah penting masyarakat perlu mematuhi SOP serta langkah2 intervensi yg tetapkan oleh KKM

Next Post Previous Post