COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Kemaskini Negeri Sehingga 29 Julai 2020

PERINCIAN KES BAHARU (13)

WPKL - 6
6 kes pulang dari luar negara
1 kes import WN pulang dari United Kingdom
1 kes import WN pulang dari United Kingdom
1 kes import WN pulang dari Filipina
1 kes import WN pulang dari Pakistan
1 kes import BWN pulang dari India
1 kes import BWN pulang dari India

SELANGOR – 2
2 kes pulang dari luar negara
1 kes import BWN pulang dari Gambia
1 kes import BWN pulang dari Ukraine

JOHOR – 1
1 kes WN saringan tempat kerja

SARAWAK – 2
1 kes WN dari Kluster Sentosa
1 kes BWN dari Kluster Mambong

SABAH – 1
1 kes WN saringan bergejala

PERLIS – 1
1 kes BWN saringan sebelum dipindahkan ke Depoh Tahanan

Next Post Previous Post