COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

SEMAKAN SEMULA LANGKAH KAWALAN SEMASA FASA PERALIHAN KE ENDEMIK

Kemaskini 27/04/2022

A. KENYATAAN MEDIA KKM 27/04/2022 : SEMAKAN SEMULA LANGKAH KAWALAN SEMASA FASA PERALIHAN KE ENDEMIK

B. RINGKASAN KELONGGARAN SOP COVID-19 MULAI 1 MEI 2022

C. BUTIRAN

  1. Protokol Uji dan Lepas (Test & Release) Bagi Kes Positif COVID-19 | VIDEO
  2. Semakan Semula Keperluan Vaksinasi Lengkap Untuk Masuk Ke Premis | VIDEO
  3. Semakan Semula Keperluan Pengujian COVID-19 Ke Atas Pengembara Warganegara dan Bukan Warganegara Yang Baru Tiba Ke Malaysia | VIDEO
  4. Semakan Semula Keperluan Insuran COVID-19 Sebelum Masuk Ke Malaysia | VIDEO
  5. Semakan Semula Keperluan Pemakaian Pelitup Muka | VIDEO
  6. Semakan Semula Keperluan Penjarakan Fizikal Dalam SOP MKN | IVIDEO
  7. Semakan Semula Keperluan Imbasan Kod QR MySejahtera | VIDEO
  8. Etika Salam & Penjagaan Kebersihan Tangan - VIDEO
  9. Senarai Aktiviti Dilarang (Negative List) Dalam SOP Manjlis Keselamatan Negara (MKN) - VIDEO