COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Garis Panduan Pembelian Vaksin COVID-19 Oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Swasta

Garis Panduan Pembelian Vaksin COVID-19 oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Swasta yang telah dipersetujui oleh Mesyuarat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Vaksin (JKJAV) Bil.17 bertarikh 13 September 2021
Updated Mon, 20 Sep 2021 10:43:00

  1. Surat Edaran KSU KKM 15/09/2021 : Garis Panduan Pembelian Vaksin COVID-19 Oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Swasta
  2. Garis Panduan Pembelian Vaksin COVID-19 oleh Kerajaan Negeri dan Pihak Swasta v1.0
  3. Borang permohonan untuk diisi oleh kerajaan negeri/pihak swasta format MS Word (Annexe 1a)
  4. Borang permohonan untuk diisi oleh pemegang pendaftaran produk format MS Word (Annexe 1b)