COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

SENARAI HOSPITAL dan KLINIK SWASTA UNTUK SARINGAN COVID-19

Sumber : Bahagian Amalan Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia | (Kemaskini Sun, 24 Apr 2022 0:42:00)

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831307
 • Fax:03-88810902

Cawangan Perundangan Perubatan

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831364
 • Fax:03-8881328

Cawangan Medico Legal (MEDICO LEGAL)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 4, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831191
 • Fax:03-8881225

Cawangan Perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831380
 • Fax:03-88831490

Majlis Optik Malaysia (MOM)

 • Bahagian Amalan Perubatan, Aras 2, Blok E1, Kompleks E,
 • Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
 • 62590 Putrajaya
 • Tel:03-88831396
 • Fax:03-88831432

SENARAI FASILITI SWASTA YANG MENJALANKAN SARINGAN COVID-19 DI DALAM KAWASAN PREMISSENARAI KLINIK SWASTA YANG MENJALANKAN SARINGAN COVID-19 ON-SITE/OUTREACH