COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

FAQ PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP)

Soalan Lazim Berkaitan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi tujuan menangani COVID-19
Kemaskini Terakhir : 14 Januari 2021
Rujukan Rasmi : Portal Rasmi Majlis Keselamatan Negara (MKN)

1. MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)

2. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)

3. BANK NEGARA MALAYSIA (BNM)

4. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN (MOT)

5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

6. KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)

7. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)

8. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)

9. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)

10. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (MOHR)

11. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN (MAFI)

12. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI)

13. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR (KAS)

14. KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KATS)

15. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)

16. KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA (PERPADUAN)

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)

18. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)

19. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)

20. KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)

21. KEMENTERIAN KEWANGAN

22. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KKMM)

23. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM)

24. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)

25. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)

26. AGENSI PENGURUSAN BENCANA NEGARA (NADMA)

27. JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJI (JAWHAR) JABATAN PERDANA MENTERI

28. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)