SOP Pembukaan Ekonomi (Kemaskini 03 Jun 2020)

Prosedur Operasi Standard untuk proses pembukaan ekonomi semula semasa pandemik COVID-19

Arahan Ketua Pengarah Peraturan 11 P.U.(A) 136/2020 Prosedur Operasi Standard Pembukaan Semula Ekonomi
- Keseluruhan FAQ’s Mengenai SOP Pembukaan Semula Ekonomi
1. MAJLIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)
- PENGENALAN & LATAR BELAKANG
2. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN (KBS)
- SOP KBS - Sukan dan Rekreasi - 04 JUN 2020
- SOP KBS - Program Road To Tokyo - 04 JUN 2020
3. KEMENTERIAN PENGANGKUTAN (MOT)
- SOP MOT - Pengangkutan dan Logistic - 04 JUN 2020
4. KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP)
- SOP KWP - Makanan - 04 JUN 2020
5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)
- SOP MITI - Perkhidmatan Ikhtisas & Profesional_& Sektor Pembuatan - 04 JUN 2020
6. KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA (PERPADUAN)
- SOP PERPADUAN - Sosial - 04 JUN 2020
7. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA (MOHR)
- SOP MOHR - Perkhidmatan dan Pelbagai - 04 JUN 2020
8. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP)
- SOP KPDNHEP - Peruncitan - 04 JUN 2020
9. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)
- SOP MEDAC - Ar-Rahnu dan Koperasi Kredit - 04 JUN 2020
10. KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)
- SOP MPIC Perladangan - Agrokomoditi - 04 JUN 2020
11. KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)
- SOP MOF - Kewangan - 04 JUN 2020
12. KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF)
- SOP MINDEF - Pertahanan - 04 JUN 2020
13. KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
- SOP KeTSA - Tenaga Perhutanan Mineral Hidupan_Liar - 04 JUN 2020
14. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)
- SOP KPM - Pendidikan - 04 JUN 2020
15. KEMENTERIAN PERTANIAN DAN ASAS TANI (MOA)
- SOP MOA - Pertanian dan Makanan - 04 JUN 2020
16. KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA (KKMM)
- SOP KKMM - Komunikasi dan Teknologi Maklumat - 04 JUN 2020
17. KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA (MOTAC)
- SOP MOTAC - Pelancongan, Seni & Budaya - 04 JUN 2020
18. KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR)
- SOP KKR - Pembinaan - 04 JUN 2020
19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN)
- SOP KDN - Kawalan Keselamatan Swasta - 04 JUN 2020
20. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN (KPKT)
- SOP KPKT - Kebersihan, Keselamatan, Pembinaan, Urusan Strata & Kewangan - 04 JUN 2020
21. KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)
- SOP KKM - Perubatan
22. KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI (MOSTI)
- SOP MOSTI - R&D dan Makmal Ujian - 04 JUN 2020
23. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT (KPWKM)
- SOP KPWKM - Penjagaan Sosial - 04 JUN 2020
24. KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KLN)
- SOP KLN - Perkhidmatan Konsular, Protokol dan Operasi - 04 JUN 2020
25. KEMENTERIAN ALAM SEKITAR (KASA)
- SOP KASA - Alam Sekitar - 04 JUN 2020
26. BAHAGIAN HAL EHWAL UNDANG-UNDANG (BHEUU), JPM
- SOP BHEUU - Guaman - 04 JUN 2020
27. PETRONAS
- SOP PETRONAS - Minyak dan Gas - 04 JUN 2020
28. KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA
- SOP PERPADUAN - Rumah Ibadah - 04 JUN 2020
29. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
- SOP Pengajian Tinggi - 01 JUN 2020