COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

SENARAI PENGAMAL PERUBATAN SWASTA BERSETUJU DIWARTAKAN BAGI TUJUAN PEMBERIAN PERINTAH PENGAWASAN DAN PEMERHATIAN (HSO) DAN GELANG PENGAWASAN SERTA KHIDMAT PEMANTAUAN DI RUMAH KES COVID-19 KATEGORI 1 DAN KATEGORI 2 (RINGAN)

SILA HUBUNGI KLINIK SWASTA BAGI TUJUAN TEMUJANJI SEBELUM KE KLINIK UNTUK URUSAN HSO DAN PEMANTAUAN DI RUMAH

Kemaskini 30/03/2022