Malaysia mula mencatatkan nilai Rt atau R naught (R0) penularan jangkitan COVID-19 yang tinggi pada 7 September 2020 (nilai Rt 1.72). Berikutan situasi peningkatan kes COVID-19 di negeri Sabah dan negeri Kedah, nilai Rt di kedua-dua negeri ini telah memberi kesan besar te...

Read More...

Nilai Rt penularan jangkitan COVID-19 bagi negara adalah kekal melebihi angka 1.0. Nilai terkini pada 13 September 2020 adalah 1.58. Jika diteliti nilai Rt bagi negeri Sabah pula, pada 8 September 2020 ianya adalah amat tinggi, iaitu pada nilai 3.72. Ini adalah lebih tinggi berbanding nilai Rt bag...

Read More...

KKM ingin memaklumkan bahawa nilai Rt atau R naught (Ro) telah meningkat kepada 1.72 di Malaysia. Rt yang dicatat pada 2 minggu lepas hanya 0.72.

Peningkatan ketara ini memberi gambaran situasi risiko berlakunya lebih banyak transmisi di dalam komuniti. Berdasarkan penilaian yang dijalankan oleh...

Read More...