COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

Bantuan Khas Kewangan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19

Kerajaan telah meluluskan Bantuan Khas Kewangan Kesan Mudarat Vaksin COVID-19:

i) RM50,000 jika kesan sampingan yang serius kepada penerima vaksin yang memerlukan rawatan berpanjangan dihospital

ii) RM500,000 jika hilang upaya kekal atau kematian disebabkan vaksin COVID-19.

Kerajaan bersetuju menyediakan dana permulaan sebanyak RM10 juta di bawah Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN) yang diuruskan oleh NADMA bagi tujuan bayaran bantuan khas kewangan ini.

Kerajaan akan menubuhkan 3 jawatankuasa di peringkat Kementerian bagi memantau dan menilai kesan mudarat susulan imunisasi dan isu keselamatan yang berkaitan dengan vaksin COVID-19.

gantirugi1

gantirugi2

gantirugi3

Rujuk : FB KKM

Next Post Previous Post