COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

UNJURAN R-NAUGHT MALAYSIA SEHINGGA 25 JANUARI 2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 25 Januari 2021 untuk seluruh negara adalah 1.04. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiranRujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post