COVID-19 MALAYSIA Kementerian Kesihatan Malaysia

UNJURAN R-NAUGHT MALAYSIA SEHINGGA 23 JANUARI 2021

Kadar kebolehjangkitan Covid-19 atau Ro/Rt pada jangkaan mengikut kes seharian pada 23 Januari 2021 untuk seluruh negara adalah 1.08. Manakala pecahan mengikut negeri adalah seperti di lampiran.Rujuk : Twitter Ketua Pengarah Kesihatan KKM

Next Post Previous Post