GARIS PANDUAN PENGURUSAN PEMBUKAAN SEMULA SEKOLAH (4 JUN 2020)

OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  1. Garis panduan ini disediakan sebagai rujukan kepada pegawai bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan pentadbir serta guru di sekolah tentang pengurusan sekolah dengan mengambil kira langkah-langkah bagi mengawal penularan jangkitan penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19).

  2. Garis panduan ini hendaklah dibaca bersama dengan surat pekeliling ikhtisas, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang sedang berkuat kuasa dan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa.

ATAU : KLIK IMEJ DI BAWAH UNTUK LIHAT SAIZ LEBIH BESAR